Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

Pressrelease

Livslångt lärande - viktigaste faktorn för framgång

Utbildning är ingen engångshändelse. Det är årets tema på EdTech Sweden, som arrangeras på Stockholmsmässan den 24 oktober. Kunskapsekonomin står i fokus för ”The Learning Economy” och för tredje året i rad modererar inspiratören och entreprenören Ulf Skarin samtalen under konferensen.

Temat för EdTech Sweden 2017 är ”The Learning Economy”. Vi lever idag i en kunskapsekonomi som ställer krav på ett ständigt, pågående lärande och vidareutveckling av kunskap. Det livslånga lärandet har blivit den enskilt viktigaste faktorn för framgång och därmed den drivande kraften bakom innovation. Utbildning är inte längre en engångshändelse utan ett livslångt lärande. Men hur arbetar vi optimalt med att ständigt bygga vidare och utveckla våra kunskaper och talanger?

På EdTech Sweden 2017 sätts fokus på strukturerna, tekniken och formaten som främjar ett ständigt lärande och lyfter fram de viktigaste aktörerna inom edtech.

– Årets tema verkligen har fångat vad allt handlar om: Att lägga vikten på utbildning och ständigt lärande som en av vår tids allra viktigaste frågor för individer, företag och samhället som helhet, säger Ulf Skarin som tillsammans med grundaren Meet In Grid ansvarat för att arbeta fram årets tema.

Ulf Skarin kommer att moderera samtalen på konferensen och även vara redaktör vad gäller framtagandet av innehållet. Programmet är fortfarande under uppbyggnad, men några av de viktigaste frågor som kommer att belysas är bland annat:
Hur bygger vi de bästa strukturerna för ett livslångt lärande? Vad behöver ändras och utvecklas?
Den snabba pågående digitala utvecklingen är avgörande, vilka är de bästa nya teknikerna och hur använder vi dem på bästa sätt?
Hur resonerar de viktigaste aktörerna inom edtech, exempelvis vad gäller universitet, nybörjare, investerare och stora företag?
Vilka är de nya spännande formaten och kanalerna som revolutionerar vårt nuvarande utbildningssystem?
Hur ska företagen agera för att möta det ständiga behovet av ny kunskap?


För mer information, besök www.edtechsweden.se eller kontakta:
Emelie Nord, projektledare, emelie.nord@stockholmsmassan.se, 08-749 43 40

EdTech Sweden är Skandinaviens största mötesplats för vuxnas lärande och kompetensutveckling. Det är ett initiativ och en mötesplats som verkar för att Sverige åter ska ta tätpositionen inom edtech för högre utbildning

Images

  • Henric Lindsten