Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

Tema 2017

Tema 2017: The Learning Economy
How to make it The Learning Economy

Vi lever idag i en kunskapsekonomi som ställer krav på ett ständigt, pågående lärande och vidareutveckling av kunskap. Det livslånga lärandet har blivit den enskilt viktigaste faktorn för framgång och därmed den drivande kraften bakom innovation. Det gör frågan om lärande och kompetens kopplat till omställningsförmåga till nutidens mest affärskritiska faktor.

Utbildning är inte längre en engångshändelse utan ett livslångt lärande. Hur arbetar vi optimalt med att ständigt bygga vidare och utveckla våra kunskaper och talanger? På EdTech Sweden 2017 sätter vi fokus på strukturerna, tekniken och formaten som främjar ett ständigt lärande och lyfter fram de viktigaste aktörerna inom edtech idag.

Några av de centrala frågeställningar som kommer att belysas
Hur ser dagens strukturer ut för ett livslångt lärande? Vad behöver förändras och utvecklas?
Den teknologiska utvecklingen spelar en avgörande roll, hur utnyttjar vi den på bästa sätt?
Vilka är de viktigaste aktörerna? (uppstickare, start-ups, existerande lärosäten)
Hur ser de nya framgångsrika formerna och formaten för lärande ut?
Hur ska företagen bäst anpassa sig till och utnyttja behovet av ett ständigt lärande?

Ämnen – The Learning Economy

Framtidens jobb
Framtidens utbildningar
Framtidens format
Framtidens teknik
Framtidens näringsliv