Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

Tema 2017

Tema 2017: The Learning Economy
How to make it The Learning Economy

Vi lever idag i en kunskapsekonomi som ställer krav på ett ständigt, pågående lärande och vidareutveckling av kunskap. Det livslånga lärandet har blivit den enskilt viktigaste faktorn för framgång och därmed den drivande kraften bakom innovation. Det gör frågan om lärande och kompetens kopplat till omställningsförmåga till nutidens mest affärskritiska faktor.

Utbildning är inte längre en engångshändelse utan ett livslångt lärande. Hur arbetar vi optimalt med att ständigt bygga vidare och utveckla våra kunskaper och talanger? På EdTech Sweden 2017 sätter vi fokus på strukturerna, tekniken och formaten som främjar ett ständigt lärande och lyfter fram de viktigaste aktörerna inom edtech idag.

Seminariedagen har vi valt att dela in i fyra områden som alla tar upp olika frågeställningar kopplade till The Learning Economy:

Framtidens utbildningar
Hur ska framtidens utbildningar designas? Hur ska vi förhålla oss till lärande och vilken typ av kunskap kommer att efterfrågas? Vilken roll tar existerande högskolor och universitet och vem blir de nya utbildningsutmanarna?

Framtidens format
Hur ser dagens strukturer ut för ett livslångt lärande? Vad behöver förändras och utvecklas? Ny pedagogik och ny teknik öppnar upp för helt nya sätt att lära sig, hur ser de nya framgångsrika formerna och formaten för lärande ut?

Framtidens näringsliv
Hur resonerar och agerar Sveriges största bolag vad gäller frågor kring medarbetare och lärande? Och vilka är de mest spännande startupbolagen och investerarna som utmanar rådande strukturer och affärsmodeller?

Framtidens teknik
Vilka möjligheter och utmaningar skapar en allt snabbare teknikutveckling och digitalisering? På vilket sätt påverkar tekniker som VR, AR och AI konkret verksamheten? Hur förändras och utvecklas lärandeprocessen genom digitaliseringen och teknikutvecklingen?


Några av de centrala frågeställningar som kommer att belysas
Hur ser dagens strukturer ut för ett livslångt lärande? Vad behöver förändras och utvecklas?
Den teknologiska utvecklingen spelar en avgörande roll, hur utnyttjar vi den på bästa sätt?
Vilka är de viktigaste aktörerna? (uppstickare, start-ups, existerande lärosäten)
Hur ser de nya framgångsrika formerna och formaten för lärande ut?
Hur ska företagen bäst anpassa sig till och utnyttja behovet av ett ständigt lärande?